آموزش طراحی و ساخت بازی الکترونیکی دایره (پارت اول)

در این سری از ویدیو ها، یک بازی الکترونیکی جذاب با میکروکنترلر و چند ال ای دی خواهیم ساخت که برای یادگیری برنامه نویسی میکروکنترلر بسیار مفید میباشد. لطفا این ویدیو و پارت های بعدی رو ببینید.در این سری از ویدیو ها، یک بازی الکترونیکی جذاب با میکروکنترلر و چند ال ای دی خواهیم ساخت که برای یادگیری برنامه نویسی میکروکنترلر بسیار مفید میباشد. لطفا این ویدیو و پارت های بعدی رو ببینید.

پست های مرتبط
آموزش طراحی و ساخت بازی الکترونیکی دایره (پارت اول)آموزش طراحی و ساخت بازی الکترونیکی دایره (پارت دوم)آموزش طراحی و ساخت بازی الکترونیکی دایره (پارت سوم)آموزش طراحی و ساخت بازی الکترونیکی دایره (پارت چهارم)آموزش طراحی و ساخت بازی الکترونیکی دایره (پارت پنجم)آموزش طراحی و ساخت بازی الکترونیکی دایره (پارت ششم)آموزش طراحی و ساخت بازی الکترونیکی دایره (پارت هفتم - آخر)

فایلهای مرتبط
فایل پروژه کدویژن مربوط به بازی الکترونیکی دایره