پروژه تاس الکترونیکی - پارت اول (طراحی و ساخت)

تاس برای بازی کردن استفاده میشه، تاس رو میندازیم بالا، میاد پایین و یه عدد بین یک تا شش رو بهمون میده. تو این ویدیو باهم یه تاس الکترونیکی میسازیم که با فشردن یک دکمه عددی بین یک تا شش رو بهمون شانسی انتخاب میکنه و نشون میده.تاس برای بازی کردن استفاده میشه، تاس رو میندازیم بالا، میاد پایین و یه عدد بین یک تا شش رو بهمون میده.
تو این ویدیو باهم یه تاس الکترونیکی میسازیم که با فشردن یک دکمه عددی بین یک تا شش رو بهمون شانسی انتخاب میکنه و نشون میده.


پست های مرتبط
پروژه تاس الکترونیکی - پارت اول (طراحی و ساخت)پروژه تاس الکترونیکی - پارت دوم (برنامه نویسی)

فایلهای مرتبط
سورس کامل پروژه تاس الکترونیکی