ساخت و آزمایش شبیه ساز طلوع و غروب خورشید.

ساخت و تست شبیه ساز طلوع و غروب خورشید. این ویدیو پارت هفتم از پروژه هست و در این ویدیو ما دستگاه رو ساختیم.ساخت و تست شبیه ساز طلوع و غروب خورشید.
این ویدیو پارت هفتم از پروژه هست و در این ویدیو ما دستگاه رو ساختیم.


پست های مرتبط
طراحی و ساخت شبیه ساز طلوع و غروب خورشیداوپتوکوپلر چیه و چه کاربردی داره و دقیقا چطور کار میکنه؟تشخیص گذر سیگنال AC از صفر با اپتوکوپلراصول کار دیمر دیجیتالهمه چیز درباره تریاکپیکر بندی پروژه طراحی و ساخت شبیه ساز طلوع و غروب خورشیدساخت و آزمایش شبیه ساز طلوع و غروب خورشید.برنامه نویسی پروژه شبیه ساز طلوع و غروب خورشید

فایلهای مرتبط
سورس کامل برنامه پروژه شبیه ساز طلوع و غروب آفتاب