راه اندازی joystick و ADS در ماشین کنترلی

جوی استیک چطور میتونه جهت حرکت ماشین کنترلی رو تعیین کنه؟ تو این ویدئو پاسخ این سوال رو میگیری.جوی استیک چطور میتونه جهت حرکت ماشین کنترلی رو تعیین کنه؟
تو این ویدئو پاسخ این سوال رو میگیری.


پست های مرتبط
میخوای ماشین کنترلی بسازی؟کنترل سرعت و جهت موتور دی سی در ماشین کنترلیتولید PWM با تایمر برای ماشین کنترلیماژول های ASK-DX برای ماشین کنترلیراه اندازی joystick و ADS در ماشین کنترلیپیکر بندی و ساخت مدار ماشین کنترلیبرنامه نویسی پروژه ماشین کنترلیتایم لپس ساخت ماشین کنترلی

فایلهای مرتبط
فایل پروژه کدویژن مربوط به مدار ماشین کنترلی