برنامه نویسی پروژه ماشین کنترلی

توضیح کدهای مربوط به ماشین کنترلی تو این ویدیو که پارت هفتم پروژه هست، کدها رو خط به خط توضیح دادم. این کد رو چون خیلی زمان کشید دیباگ کنم، نتونستم ویدیویی موقع برنامه نویسیش رو بزارم. فایل کدها هم الان رو سایته کهمیتونید دانلود کنید. آدرس سایت در لینک بایوتوضیح کدهای مربوط به ماشین کنترلی
تو این ویدیو که پارت هفتم پروژه هست، کدها رو خط به خط توضیح دادم.
این کد رو چون خیلی زمان کشید دیباگ کنم، نتونستم ویدیویی موقع برنامه نویسیش رو بزارم.
فایل کدها هم الان رو سایته کهمیتونید دانلود کنید.
آدرس سایت در لینک بایو


پست های مرتبط
میخوای ماشین کنترلی بسازی؟کنترل سرعت و جهت موتور دی سی در ماشین کنترلیتولید PWM با تایمر برای ماشین کنترلیماژول های ASK-DX برای ماشین کنترلیراه اندازی joystick و ADS در ماشین کنترلیپیکر بندی و ساخت مدار ماشین کنترلیبرنامه نویسی پروژه ماشین کنترلیتایم لپس ساخت ماشین کنترلی

فایلهای مرتبط
فایل پروژه کدویژن مربوط به مدار ماشین کنترلی