آموزش طراحی و ساخت بازی الکترونیکی دایره (پارت پنجم)

در این ویدیو نحوه ساخت مدار بصورت عملی نشان داده شده و قطعات روی بورد نصب شده اند. قرار بود این ویدیو آخر باشه ولی نشد و مجبور شدم برنامه نویسی این پروژه رو موکول کنم به ویدیوی بعدی.در این ویدیو نحوه ساخت مدار بصورت عملی نشان داده شده و قطعات روی بورد نصب شده اند. قرار بود این ویدیو آخر باشه ولی نشد و مجبور شدم برنامه نویسی این پروژه رو موکول کنم به ویدیوی بعدی.

پست های مرتبط
آموزش طراحی و ساخت بازی الکترونیکی دایره (پارت اول)آموزش طراحی و ساخت بازی الکترونیکی دایره (پارت دوم)آموزش طراحی و ساخت بازی الکترونیکی دایره (پارت سوم)آموزش طراحی و ساخت بازی الکترونیکی دایره (پارت چهارم)آموزش طراحی و ساخت بازی الکترونیکی دایره (پارت پنجم)آموزش طراحی و ساخت بازی الکترونیکی دایره (پارت ششم)آموزش طراحی و ساخت بازی الکترونیکی دایره (پارت هفتم - آخر)

فایلهای مرتبط
فایل پروژه کدویژن مربوط به بازی الکترونیکی دایره