چرا توی مدار از رله استفاده میشه؟

چرا تو مدارات الکترونیکی از رله استفاده میشه؟ تو این ویدئو که پارت سوم پروژه رله تایمردار هست به این سوال پاسخ دادم و قراره که از روی این مطالب پروژه رو در پارتهای بعدی پیش ببریم

چراغ ترمز آئودی

چراغ خوشگل آئودی رو قراره بسازیم. این ویدیو پارت اوله و تو ویدیوهای بعدی دستگاه رو میسازیم و برنامشم مینویسیم.

سنسور YL-69 برای رطوبت خاک

این ویدیو یکی از متداول ترین، ساده ترین و ارزان ترین ماژولهای اندازه گیری رطوبت خاک رو معرفی کردم و تستش کردم تا در ادامه ازش تو پروژمون استفاده کنیم.