آموزش طراحی و ساخت بازی الکترونیکی دایره (پارت هفتم - آخر)

توضح خط به خط کدهای مربوط به پروژه بازی الکترونیکی دایره در این ویدیو تمامی کدهایی که نوشتیم رو توضیح دادیم. برای دانلود فایلهای کد این پروژه، لطفا به سایت آرتامیکرو دات کام مراجعه کنید یا به اینستاگرام آرتامیکرو دایرکت بدید.توضح خط به خط کدهای مربوط به پروژه بازی الکترونیکی دایره

در این ویدیو تمامی کدهایی که نوشتیم رو توضیح دادیم.
برای دانلود فایلهای کد این پروژه، لطفا به سایت آرتامیکرو دات کام مراجعه کنید یا به اینستاگرام آرتامیکرو دایرکت بدید.

پست های مرتبط
آموزش طراحی و ساخت بازی الکترونیکی دایره (پارت اول)آموزش طراحی و ساخت بازی الکترونیکی دایره (پارت دوم)آموزش طراحی و ساخت بازی الکترونیکی دایره (پارت سوم)آموزش طراحی و ساخت بازی الکترونیکی دایره (پارت چهارم)آموزش طراحی و ساخت بازی الکترونیکی دایره (پارت پنجم)آموزش طراحی و ساخت بازی الکترونیکی دایره (پارت ششم)آموزش طراحی و ساخت بازی الکترونیکی دایره (پارت هفتم - آخر)

فایلهای مرتبط
فایل پروژه کدویژن مربوط به بازی الکترونیکی دایره