پروژه تاس الکترونیکی - پارت دوم (برنامه نویسی)

در این ویدیو نحوه کدنویسی پروژه تاس الکترونیکی رو انجام دادیم.در این ویدیو نحوه کدنویسی پروژه تاس الکترونیکی رو انجام دادیم.

پست های مرتبط
پروژه تاس الکترونیکی - پارت اول (طراحی و ساخت)پروژه تاس الکترونیکی - پارت دوم (برنامه نویسی)

فایلهای مرتبط
سورس کامل پروژه تاس الکترونیکی