آی سی ساعت DS1307

قلب تپنده یک ساعت دیجیتالی، آی سی ساعت هست. در این ویدیو با آی سی ساعت آشنا میشیم و پایه ها و نحوه ی عملکردش آشنا میشیمقلب تپنده یک ساعت دیجیتالی، آی سی ساعت هست. در این ویدیو با آی سی ساعت آشنا میشیم و پایه ها و نحوه ی عملکردش آشنا میشیمپست های مرتبط
طراحی وساخت ساعت دیجیتالی با Atmega32آی سی ساعت DS1307سه مشکل اساسی در اتصال سون سگمنت به ATMEGA32ساخت ساعت دیجیتال با ATMEGA32برنامه نویسی پروژه ساعت دیجیتالیتشریح اتصالات بین قطعات در پروژه ساعت دیجیتالی

فایلهای مرتبط
سورس کامل پروژه ساعت دیجیتالی