سه مشکل اساسی در اتصال سون سگمنت به ATMEGA32

پارت سوم مجموعه آموزشی طراحی و ساخت ساعت دیجیتالی. در این ویدیو چالشهای راه اندازی سون سگمنت با میکرو رو بررسی کردیم و راهکار ارئه دادیم.پارت سوم مجموعه آموزشی طراحی و ساخت ساعت دیجیتالی. در این ویدیو چالشهای راه اندازی سون سگمنت با میکرو رو بررسی کردیم و راهکار ارئه دادیم.پست های مرتبط
طراحی وساخت ساعت دیجیتالی با Atmega32آی سی ساعت DS1307سه مشکل اساسی در اتصال سون سگمنت به ATMEGA32ساخت ساعت دیجیتال با ATMEGA32برنامه نویسی پروژه ساعت دیجیتالیتشریح اتصالات بین قطعات در پروژه ساعت دیجیتالی

فایلهای مرتبط
سورس کامل پروژه ساعت دیجیتالی