برنامه نویسی پروژه ساعت دیجیتالی

پارت پنجم پروژه ساعت دیجیتالی. تو این ویدیو نحوه ی برنامه نویسی پروژه ساعت دیجیتالی رو آموزش دادمپارت پنجم پروژه ساعت دیجیتالی. تو این ویدیو نحوه ی برنامه نویسی پروژه ساعت دیجیتالی رو آموزش دادمپست های مرتبط
طراحی وساخت ساعت دیجیتالی با Atmega32آی سی ساعت DS1307سه مشکل اساسی در اتصال سون سگمنت به ATMEGA32ساخت ساعت دیجیتال با ATMEGA32برنامه نویسی پروژه ساعت دیجیتالیتشریح اتصالات بین قطعات در پروژه ساعت دیجیتالی

فایلهای مرتبط
سورس کامل پروژه ساعت دیجیتالی