تشخیص گذر سیگنال AC از صفر با اپتوکوپلر

دیمر دیجیتال، پارت سوم : تشخیص عبور از صفر در برق شهری برای ساخت دیمر دیجیتالی باید بتونیم لحظه گذر برق شهری از صفر ولت را شناسایی کنیم ، دلیل این کارم تو پارتهای قبلی گفتم.دیمر دیجیتال، پارت سوم : تشخیص عبور از صفر در برق شهری
برای ساخت دیمر دیجیتالی باید بتونیم لحظه گذر برق شهری از صفر ولت را شناسایی کنیم ، دلیل این کارم تو پارتهای قبلی گفتم.


پست های مرتبط
طراحی و ساخت شبیه ساز طلوع و غروب خورشیداوپتوکوپلر چیه و چه کاربردی داره و دقیقا چطور کار میکنه؟تشخیص گذر سیگنال AC از صفر با اپتوکوپلراصول کار دیمر دیجیتالهمه چیز درباره تریاکپیکر بندی پروژه طراحی و ساخت شبیه ساز طلوع و غروب خورشیدساخت و آزمایش شبیه ساز طلوع و غروب خورشید.برنامه نویسی پروژه شبیه ساز طلوع و غروب خورشید

فایلهای مرتبط
سورس کامل برنامه پروژه شبیه ساز طلوع و غروب آفتاب