انواع فرستنده و گیرنده مادون قرمز

انواع فرستنده و گیرنده مادون قرمز تو این ویدیو میبینین که گیرنده و فرستنده مادون قرمز چه انواعی داره و نحوه ی عملکردش چطوره. این ویدیو پارت دوم از پروژه ای هست که درش میخوایم یه ریموت کنترل مادون قرمزی که افتاده گوشه خونه رو راه بندازیم و باهاش انواع دستگاههای الکتریکی و الکترونیکی رو روشن وخاموش کنیم.انواع فرستنده و گیرنده مادون قرمز
تو این ویدیو میبینین که گیرنده و فرستنده مادون قرمز چه انواعی داره و نحوه ی عملکردش چطوره.
این ویدیو پارت دوم از پروژه ای هست که درش میخوایم یه ریموت کنترل مادون قرمزی که افتاده گوشه خونه رو راه بندازیم و باهاش انواع دستگاههای الکتریکی و الکترونیکی رو روشن وخاموش کنیم.پست های مرتبط
راه اندازی ریموت کنترل ضبط ماشینانواع فرستنده و گیرنده مادون قرمز پروتکل کاری ریموتهای مادون قرمزپنج ویژگی سروو موتورسه ویژگی اصلی موتو پله ایراه اندازی و ساختمان داخلی موتور پله ایساخت گیرنده مادون قرمزکد نویسی گیرنده مادون قرمز

فایلهای مرتبط
سورس کامل پروژه راه اندازی ریموت مادون قرمز