میخوای ماشین کنترلی بسازی؟

قراره ماشین کنترلی باهم بسازیم. تو این ویدیو پروژه رو معرفی کردم و اجزای اون رو گفتم، تو پارتهای بعدی قسمت های مختلف پروژه رو آموزش خواهم داد و آخر سر پروژه رو میسازم و برنامش رو مینویسم وتمامقراره ماشین کنترلی باهم بسازیم.
تو این ویدیو پروژه رو معرفی کردم و اجزای اون رو گفتم، تو پارتهای بعدی قسمت های مختلف پروژه رو آموزش خواهم داد و آخر سر پروژه رو میسازم و برنامش رو مینویسم وتمام


پست های مرتبط
میخوای ماشین کنترلی بسازی؟کنترل سرعت و جهت موتور دی سی در ماشین کنترلیتولید PWM با تایمر برای ماشین کنترلیماژول های ASK-DX برای ماشین کنترلیراه اندازی joystick و ADS در ماشین کنترلیپیکر بندی و ساخت مدار ماشین کنترلیبرنامه نویسی پروژه ماشین کنترلیتایم لپس ساخت ماشین کنترلی

فایلهای مرتبط
فایل پروژه کدویژن مربوط به مدار ماشین کنترلی