کنترل سرعت و جهت موتور دی سی در ماشین کنترلی

روش جالب برای کنترل سرعت و جهت حرکت موتور دی سی که تو پروژه ماشین کنترلی ازش استفاده کردم تو این ویدیو روشی گفتم که هیچ جای دیگه ندیدی، این ویدیو پارت دوم از پروژه ماشین کنترلیهروش جالب برای کنترل سرعت و جهت حرکت موتور دی سی که تو پروژه ماشین کنترلی ازش استفاده کردم
تو این ویدیو روشی گفتم که هیچ جای دیگه ندیدی، این ویدیو پارت دوم از پروژه ماشین کنترلیه


پست های مرتبط
میخوای ماشین کنترلی بسازی؟کنترل سرعت و جهت موتور دی سی در ماشین کنترلیتولید PWM با تایمر برای ماشین کنترلیماژول های ASK-DX برای ماشین کنترلیراه اندازی joystick و ADS در ماشین کنترلیپیکر بندی و ساخت مدار ماشین کنترلیبرنامه نویسی پروژه ماشین کنترلیتایم لپس ساخت ماشین کنترلی

فایلهای مرتبط
فایل پروژه کدویژن مربوط به مدار ماشین کنترلی