تولید PWM با تایمر برای ماشین کنترلی

تولید پالس با تایمر یکی از بهترین روش های تولید پالس است که هم دقیقه و هم سر پردازنده را شلوغ نمی کند. در این ویدیو که پارت سوم از پروژه ماشین کنترلی هست نحوه ی تولید این پالس را با تایمر آموزش دادم.تولید پالس با تایمر یکی از بهترین روش های تولید پالس است که هم دقیقه و هم سر پردازنده را شلوغ نمی کند.
در این ویدیو که پارت سوم از پروژه ماشین کنترلی هست نحوه ی تولید این پالس را با تایمر آموزش دادم.


پست های مرتبط
میخوای ماشین کنترلی بسازی؟کنترل سرعت و جهت موتور دی سی در ماشین کنترلیتولید PWM با تایمر برای ماشین کنترلیماژول های ASK-DX برای ماشین کنترلیراه اندازی joystick و ADS در ماشین کنترلیپیکر بندی و ساخت مدار ماشین کنترلیبرنامه نویسی پروژه ماشین کنترلیتایم لپس ساخت ماشین کنترلی

فایلهای مرتبط
فایل پروژه کدویژن مربوط به مدار ماشین کنترلی