ماژول های ASK-DX برای ماشین کنترلی

بهترین ماژول رادیویی برای ماشین کنترلی. مهمتر ازماژول، پروتکلی هست که باید تعریف بشه. تو این ویدئو ماژول رو معرفی کردم وپروتکل رو تعریف کردم که بشه دو محور جوی استیک رو به گیرنده ارسال کنیم.بهترین ماژول رادیویی برای ماشین کنترلی. مهمتر ازماژول، پروتکلی هست که باید تعریف بشه. تو این ویدئو ماژول رو معرفی کردم وپروتکل رو تعریف کردم که بشه دو محور جوی استیک رو به گیرنده ارسال کنیم.

پست های مرتبط
میخوای ماشین کنترلی بسازی؟کنترل سرعت و جهت موتور دی سی در ماشین کنترلیتولید PWM با تایمر برای ماشین کنترلیماژول های ASK-DX برای ماشین کنترلیراه اندازی joystick و ADS در ماشین کنترلیپیکر بندی و ساخت مدار ماشین کنترلیبرنامه نویسی پروژه ماشین کنترلیتایم لپس ساخت ماشین کنترلی

فایلهای مرتبط
فایل پروژه کدویژن مربوط به مدار ماشین کنترلی