پیکر بندی و ساخت مدار ماشین کنترلی

در این ویدیو نحوه ی پیکر بندی میکرو و ساخت مدار ماشین کنترلی رو آموزش دادم این ویدیو پارت ششم پروژه هست و در پارت بعدی برنامه نوشته شده رو آموزش خواهم داد.در این ویدیو نحوه ی پیکر بندی میکرو و ساخت مدار ماشین کنترلی رو آموزش دادم
این ویدیو پارت ششم پروژه هست و در پارت بعدی برنامه نوشته شده رو آموزش خواهم داد.


پست های مرتبط
میخوای ماشین کنترلی بسازی؟کنترل سرعت و جهت موتور دی سی در ماشین کنترلیتولید PWM با تایمر برای ماشین کنترلیماژول های ASK-DX برای ماشین کنترلیراه اندازی joystick و ADS در ماشین کنترلیپیکر بندی و ساخت مدار ماشین کنترلیبرنامه نویسی پروژه ماشین کنترلیتایم لپس ساخت ماشین کنترلی

فایلهای مرتبط
فایل پروژه کدویژن مربوط به مدار ماشین کنترلی