خیلی راحت و ارزون گلدان هوشمند بساز

پروژه گلدان هوشمند شروع شد این ویدیو پارت اوله که با نظراتت میتونی جزیئات پروژه رو تعیین کنی.پروژه گلدان هوشمند شروع شد
این ویدیو پارت اوله که با نظراتت میتونی جزیئات پروژه رو تعیین کنی.


پست های مرتبط
خیلی راحت و ارزون گلدان هوشمند بسازسنسور YL-69 برای رطوبت خاکمشکلات راه انداز پمپ با میکروساخت مدار کنترل پمپ آب گلدان هوشمندتایملپس ساخت دستگاه برای گلدان هوشمند

فایلهای مرتبط
سورس کامل پروژه گلدان هوشمند