ساخت مدار کنترل پمپ آب گلدان هوشمند

ساخت مدار # گلدان-هوشمند. در این ویدیو نحوه# پیکربندی# پروژه و# برنامه- نویسی- میکروکنترلر و همچنین# طراحی- مدار این# پروژه- الکترونیکی رو# آموزش دادمساخت مدار # گلدان-هوشمند. در این ویدیو نحوه# پیکربندی# پروژه و# برنامه- نویسی- میکروکنترلر و همچنین# طراحی- مدار این# پروژه- الکترونیکی رو# آموزش دادمپست های مرتبط
خیلی راحت و ارزون گلدان هوشمند بسازسنسور YL-69 برای رطوبت خاکمشکلات راه انداز پمپ با میکروساخت مدار کنترل پمپ آب گلدان هوشمندتایملپس ساخت دستگاه برای گلدان هوشمند

فایلهای مرتبط
سورس کامل پروژه گلدان هوشمند