چراغ ترمز آئودی

چراغ خوشگل آئودی رو قراره بسازیم. این ویدیو پارت اوله و تو ویدیوهای بعدی دستگاه رو میسازیم و برنامشم مینویسیم.چراغ خوشگل آئودی رو قراره بسازیم.
این ویدیو پارت اوله و تو ویدیوهای بعدی دستگاه رو میسازیم و برنامشم مینویسیم.


پست های مرتبط
چراغ ترمز آئودیچراغ ترمز خوشگل برای ماشینت بسازبرنامه نویسی پروژه چراغ ترمز آئودی

فایلهای مرتبط
فایل پروژه کدویژن مربوط به چراغ ترمز آئودی