چراغ ترمز خوشگل برای ماشینت بساز

چراغ ترمز جذابمون رو که از خودروی آئودی ایده گرفته بودیم رو ساختیم. تو این ویدیو نحوه ی طراحی و ساختش رو آموزش دادم، تو ویدیوی بعدی برنامه نویسیش رو آموزش میدمچراغ ترمز جذابمون رو که از خودروی آئودی ایده گرفته بودیم رو ساختیم.
تو این ویدیو نحوه ی طراحی و ساختش رو آموزش دادم، تو ویدیوی بعدی برنامه نویسیش رو آموزش میدم


پست های مرتبط
چراغ ترمز آئودیچراغ ترمز خوشگل برای ماشینت بسازبرنامه نویسی پروژه چراغ ترمز آئودی

فایلهای مرتبط
فایل پروژه کدویژن مربوط به چراغ ترمز آئودی