ریموت های کدلرن چطور کار میکنند؟

ریموت های کدلرن چطور کار میکنند و پروتکل ارتباطیشون چطور کار میکنه؟تو این ویدیو میخوام به این سوال پاسخ بدم تا از ادامه پروژه از ادامه پروژه از این اطلاعات برای کپی کردن ریموتها استفاده کنیم.